FAIL (the browser should render some flash content, not this).
OFERTA
  • dochodzenie roszczeń
  • windykacja należności
  • zastępstwo procesowe
  • bieżąca obsługa prawna
  • sporządzanie projektów umów
  • sporządzanie pism procesowych

MICHAŁ STRYJSKI

Michał  Stryjski jest  absolwentem prawa na  Uniwersytecie im.  Adama  Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego, prowadzonych w latach 2007- 2008 również przez UAM. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2010-2011 Michał Stryjski był wykładowcą w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. W roku akademickim 2014/2015 zakończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i złożył wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego.Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.