FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Oferta skierowana do podmiotów gospodarczych obejmuje
w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną;
 • dochodzenie roszczeń;
 • windykację należności;
 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, organami administracji;
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych: projektów uchwał, regulaminów, dokumentów pracowniczych;
 • zakładanie spółek / rejestrację działalności;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów (np. umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, umowy poręczenia, a także innych umów nienazwanych);
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego.

Pomoc prawna dla osób fizycznych uwzględnia między innymi:

 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej;
 • dochodzenie roszczeń, w tym alimentacyjnych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • sporządzanie projektów umów;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego.

OFERTA

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze konkretne potrzeby Klienta, pomoc prawna może być świadczona w formie doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć, jak i stałego doradztwa prawnego.

Oferujemy elastyczny i przejrzysty sposób rozliczania za świadczoną pomoc prawną: od zapłaty za prowadzenie poszczególnej sprawy, poprzez obsługę z limitem godzin, do stałej obsługi bez limitu czasu.

Do przedsiębiorców skierowana jest szeroka oferta kompleksowej obsługi prawnej, każdorazowo uwzględniająca specyfikę konkretnej branży, w której działają.
Na każdym etapie współpracy konsultowane są proponowane dalsze czynności, ich zasadność oraz zakładana efektywność.

Świadczenie pomocy prawnej nie ogranicza się tylko do obszaru miasta Poznania.
W zależności od konkretnych potrzeb Klienta, możliwe jest dokonywanie czynności na terenie kraju, jak i zagranicą.

Obsługa możliwa jest w języku polskim i angielskim.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego
i opiekuńczego, handlowego, dotyczącego nieruchomości, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. W zakresie świadczonych usług pozostaje również prowadzenie spraw związanych z porwaniem dzieci.Kancelaria Radcy Prawnego Michała Stryjskiego została założona w 2005 roku. Michał Stryjski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa europejskiego, prowadzonych w latach 2007– 2008 również przez UAM. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym